Actualidad

Grupo IMAGA

PROGRAMA ECOVUL 2021

Programa de foment de la contractació indefinida de determinats col.lectius vulnerables en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

S’ha rebut de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació una subvenció del programa indicat per la contractació indefinida i a jornada completa de persona/es desocupada/es pertanyent/s a col.lectius vulnerables, actuació susceptible de cofinançament pel Programa Operatiu del Fons Social Eurpeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana o qualsevol altre fons de la Unió Europea.

Import de l’ajuda: 23.940 €